Equip

Lletrat especialista en dret processal civil i mercantil.

Responsable del departament d'administració i comptabilitat.

Lletrat especialista en Dret Penal.

Advocat especialitzat en Dret Penal

Tornar