administrativo titol

 

Tota classe d'assessorament i litigis en matèria de:

  1. Llicències i Permisos Administratius per a empreses i particulars (obertura, primera ocupació, obres, canvis d'ús, concessions administratives ... etc.).
  2. Reclamacions extrajudicials i judicials contra sancions i multes administratives.
  3. Contractes administratius.
  4. Reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Administració.
  5. Processos econòmic-administratius.
  6. Processos Contenciós-Administratius.

 

civil modadministrativo modlaborall modpenal mod

Tornar