penal titol

Àmbit d'actuació a tot el territori espanyol i francès

  • Dret Penal.
  • Dret penal econòmic i societari
  • Delictes contra la salut i seguretat en el treball
  • Delictes contra les persones.
  • Violència de gènere i domèstica
  • Dret penal de la circulació.
  • Dret penal de la construcció.
  • Assessorament penal en "compliance" laboral.
  • Dret penal de menors dret Penitenciari

 

civil modadministrativo modlaborall modpenal mod

Tornar