laboral titol

 

Tota classe d'assessorament i litigis a empreses i particulars en matèria de:

  1. Contractació laboral (contractes ordinaris, de formació, a temps parcial, de relleu ... etc.)
  2. Contractes d'Alta Direcció.
  3. Reclamacions de quantitat.
  4. Acomiadaments disciplinaris.
  5. Extinció de contracte per causes objectives (econòmiques, estructurals, organitzatives ... etc.).
  6. Acomiadaments col·lectius, Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO).
  7. Reclamacions en matèria de faltes i sancions.
  8. Seguretat i salut en el treball.
  9. Mobilitat funcional i geogràfica.

 

civil modadministrativo modlaborall modpenal mod

Tornar